The Dungeonbowl
The German Major Blood Bowl Tournament
24.3. & 25.3.2018

About Us

Der Sturm der Hiebe ist das Blood Bowl Turnier der GT-Battlezone.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Marian Wall
Damaschke weg 5a
33332 Gütersloh

E-Mail: d...@web.de