The Dungeonbowl
The German Major Blood Bowl Tournament
09.3. & 10.3.2019

About Us

Der Sturm der Hiebe ist das Blood Bowl Turnier der GT-Battlezone.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Marian Wall
Damaschke weg 5a
33332 Gütersloh

E-Mail: d...@web.de